Θρομβοκυττάρωση: Η επικίνδυνη αύξηση των αιμοπεταλίων και πώς αντιμετωπίζεται

Η αύξηση των αιμοπεταλίων (θρομβοκύτταρα) άνω των 450.000/μL καλείται θρομβοκυττάρωση. Τα αιμοπετάλια παράγονται στον μυελό των…