Ποιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις τους από τον Ιανουάριο του 2024

Αναλυτικά τα ποσά που θα πάρουν οι συνταξιούχοι

«Ποδαρικό» με αυξήσεις θα κάνει η πλειονότητα των συνταξιούχων. Το 2024, αύξηση 3% θα δουν στα ποσά της εθνικής σύνταξης, στο ανώτατο όριο κύριας και επικουρικής σύνταξης, στο κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου, αλλά και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου όλοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, αυξάνονται από το νέο έτος τα κάτωθι ποσά:

Η εθνική σύνταξη, η οποία μέχρι 31.12.2023 ανερχόταν σε 413,76 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2024 σε 426,17 ευρώ, ενώ τo ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 4.965,12 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 5.114,04 ευρώ.

Επίσης, το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 1.489,54 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 1.534,21 ευρώ.

Το κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας και ορφανικές) το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 399,54 ευρώ, ενώ η βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, η οποία μέχρι 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90 ευρώ, από 1.1.2024 αυξάνεται σε 399,54 ευρώ.

Αυξημένες κατά το ποσοστό του πληθωρισμού οι συντάξιμες αποδοχές και, κατά συνέπεια αυξημένη σύνταξη θα λάβουν και οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με έναρξη καταβολής από 1.1.2024. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος μεριμνά για την ίση μεταχείριση των συνταξιούχων και τη διασφάλιση των εισοδημάτων τους μετά τη συνταξιοδότηση, οποτεδήποτε και εάν υποβάλλουν αίτηση.

 

newsbeast.gr