Αρχίζουν οι αιτήσεις για υποτροφίες γυναικών για προπτυχιακές σπουδές

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων σε συνεννόηση με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), προχώρησε στην ετοιμασία όλων των απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν την προκήρυξη δέκα υποτροφιών για γυναίκες για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαγγελία έγινε από τον ΠτΔ τον περασμένο Μάρτιο και αφορά την παραχώρηση δέκα υποτροφιών σε γυναίκες με κυπριακή υπηκοότητα για προπτυχιακές σπουδές, σε κλάδους συναφείς με την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία εις μνήμην της Χριστιάνας Κούτα, ακαδημαϊκού και υπερασπίστριας της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε γυναίκες άνω των 30 ετών. Για κάθε έτος, οι υποτροφίες θα παραχωρούνται σε δέκα γυναίκες άνω των 30 ετών για σπουδές συναφείς με την έρευνα και την καινοτομία.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ξεκινά την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, η ώρα 07:30 π.μ., και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, η ώρα 03:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς και να εξασφαλίσουν το έντυπο της αίτησης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥΚ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΙΚΥΚ σε έντυπη μορφή (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά, επομένως, αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

sigmalive.com