Οικοδόμοι: Καταβάλλεται αύριο το Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων του 2023

Καταβάλλεται αύριο (21.12.2023) το Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2023 σε 72.380 εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί το ποσό των 33.290.254,23 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (επιλογή -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

 

newsit.gr