Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται οι εισφορές τους το 2024 – Τα νέα ποσά

Αυξάνονται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών το 2024 καθώς συνδέονται με τον πληθωρισμό

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μη μισθωτοί αγρότες καλούνται να πληρώνουν αυξημένες εισφορές κατά 2,9% από το νέο έτος καθώς βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι εισφορές αναπροσαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2024 κατά το ποσοστό του πληθωρισμού. Δεδομένου ότι η τελευταία επίσημη εκτίμηση για τον πληθωρισμό το 2023 ανέρχεται στο 2,9%, οι εισφορές το 2024 θα αυξηθούν επίσης κατά 2,9%.

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για την κύρια και επικουρική ασφάλιση και για την εφάπαξ παροχή. Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά.

Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους. Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορούν οι υπόχρεοι να επιλέξουν – έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 – την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους για το έτος 2024.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή των υπόχρεων με τους κωδικούς Taxis και ΑΜΚΑ.

Με βάση ένα ετήσιο γενικό δείκτη τιμών 2,9% οι εισφορές κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης των επαγγελματιών θα ανέλθουν το 2024 ως εξής:

-1η ασφαλιστική κατηγορία: 236,93 ευρώ έναντι 230,25 ευρώ

-2η ασφαλιστική κατηγορία: 284,32 ευρώ έναντι 276,31 ευρώ

-3η ασφαλιστική κατηγορία: 340,73 ευρώ έναντι 331,13 ευρώ

-4η ασφαλιστική κατηγορία: 409,56 ευρώ έναντι 398,02 ευρώ

-5η ασφαλιστική κατηγορία: 490,79 ευρώ έναντι 476,96 ευρώ

-6η ασφαλιστική κατηγορία: 638,73 ευρώ έναντι 620,73 ευρώ

Με βάση ένα πληθωρισμό 2,9% οι εισφορές κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών θα ανέλθουν το 2024 ως εξής:

-1η ασφαλιστική κατηγορία: 141,03 ευρώ έναντι 137,06 ευρώ

-2η ασφαλιστική κατηγορία: 169,24 ευρώ έναντι 164,47 ευρώ

-3η ασφαλιστική κατηγορία: 203,09 ευρώ έναντι 197,37 ευρώ

-4η ασφαλιστική κατηγορία: 243,71 ευρώ έναντι 236,84 ευρώ

-5η ασφαλιστική κατηγορία: 293,36 ευρώ έναντι 285,09 ευρώ

-6η ασφαλιστική κατηγορία: 382,48 ευρώ έναντι 371,70 ευρώ.

newsbomb.gr