Τεχνητή Νοημοσύνη και τεχνολογία Βlockchain

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διάφορες εφαρμογές στην τεχνολογία Blockchain. Έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα συστήματα Blockchain αναλύοντας τις έξυπνες συμβάσεις, ανιχνεύοντας την απάτη, βελτιστοποιώντας την επεκτασιμότητα και επιτρέποντας τη χρήση μαρκών, μεταξύ άλλων. Όμως, συνοδεύεται και από προκλήσεις, για παράδειγμα, με τη μορφή επιθέσεων με βάση την ΤΝ που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση ευπαθειών της αλυσίδας μπλοκ.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπληρώσει την τεχνολογία blockchain

Οι αλγόριθμοι ΤΝ χρησιμοποιούνται ήδη για τη βελτιστοποίηση του μηχανισμού συναίνεσης που χρησιμοποιείται στις αλυσίδες μπλοκ με κρυπτονομίσματα, αναλύοντας και ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων συναίνεσης.

Χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και ανάλυση δεδομένων, η ΤΝ μπορεί να εντοπίσει μοτίβα, να βελτιστοποιήσει παραμέτρους και να προβλέψει επιτυχημένες στρατηγικές συναίνεσης. Επιπλέον, η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα και την κατανάλωση ενέργειας.

Η ΤΝ μπορεί επίσης να καταστήσει δυνατή τη μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων σε κουπόνια, διευκολύνοντας τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε πλατφόρμες blockchain. Τα συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζονται από AI μπορούν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες όπως η αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την αλυσίδα μπλοκ μπορούν να εντοπιστούν και να μετριαστούν με τη χρήση ΤΝ.

Για παράδειγμα, η ΤΝ χρησιμοποιείται για την ανάλυση μοτίβων στις επιθέσεις DDoS και τον εντοπισμό πιθανών κενών ασφαλείας στον κώδικα. Τεχνικές ΤΝ χρησιμοποιούνται επίσης για την επαλήθευση έξυπνων συμβάσεων και τη μείωση της πιθανότητας εκμετάλλευσης και ευπαθειών. Επιπλέον, με την ανάλυση μοτίβων συναλλαγών και τον εντοπισμό ύποπτης συμπεριφοράς, η ΤΝ μπορεί να ανιχνεύσει δόλιες δραστηριότητες εντός των δικτύων Blockchain και να συμβάλει στην πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως η απάτη και το ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, η ΤΝ μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δικτύων Blockchain με την ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων κρυπτογράφησης και τη χρήση τεχνικών διατήρησης της ιδιωτικότητας για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και συναλλαγών.

Όπως συμβαίνει και με άλλες τεχνολογίες, τα διάφορα συστήματα Blockchain είναι συχνά ασύμβατα μεταξύ τους. Οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών Blockchains βρίσκονται υπό ανάπτυξη και ενδεχομένως θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες.

Προκλήσεις στη διασταύρωση της ΤΝ και της αλυσίδας μπλοκ

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI και της τεχνολογίας Blockchain παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις. Οι επιθέσεις αντιπάλων αποτελούν σημαντική ανησυχία, καθώς η ΤΝ μπορεί να εκμεταλλευτεί τα τρωτά σημεία του συστήματος Blockchain και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ακεραιότητα. Οι αναλυτικές δυνατότητες της ΤΝ μπορούν ενδεχομένως να αποανωνυμοποιήσουν τα δεδομένα Blockchain, εγείροντας έτσι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, ο απαιτητικός σε πόρους χαρακτήρας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συχνά απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ- όταν ενσωματώνονται με συστήματα Blockchain, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επιδεινώσουν τα ζητήματα κλιμάκωσης και επιδόσεων (δηλ. οι περιορισμένοι πόροι των δικτύων Blockchain μπορεί να επιβαρυνθούν από τις απαιτήσεις επεξεργαστικής ισχύος και αποθήκευσης των εργασιών τεχνητής νοημοσύνης). Τέλος, προκύπτουν προκλήσεις διακυβέρνησης και κανονιστικών ρυθμίσεων κατά τον προσδιορισμό της ευθύνης και της λογοδοσίας σε αποκεντρωμένα συστήματα Blockchain με ΤΝ.

thessnews.gr