Θεσσαλονίκη: Συνεργασία του Οργανισμού Τουρισμού με το Πανεπιστημίου Αιγαίου

Έμφαση στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων σε ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες

Ευρύτερες συνέργειες ώστε να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη ισχυρό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών, επιδιώκει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με το τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με την συνεργασία αυτή ο ΟΤΘ συμμετέχει σ’ ένα μεγάλο δίκτυο Πανεπιστημίων, φορέων του τουρισμού και ερευνητικών κέντρων από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της συνεργασίας είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών στον χώρο του τουρισμού με έμφαση στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων σε ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες. Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου δήλωσε:

«Στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης επιδιώκουμε συνεργασίες με φορείς του τουρισμού και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Με το συγκεκριμένο μνημόνιο προωθείται η αμεσότερη διασύνδεση μας για επίκαιρα και σημαντικά θέματα που αφορούν τις δεξιότητες των εργαζομένων στον κλάδο τουρισμού όπως είναι οι τουριστικοί φορείς άσκησης Πολιτικής και Διαχείρισης Προορισμών. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι βέβαιο πως λειτουργούν υπέρ του προορισμού».

 

typosthes.gr