ΙΔΕΠ: Αναλαμβάνει τη διαχείρηση ολόκληρου το προγράμματος Erasmus

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ανακοίνωσε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που πραγματοποίησε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, στο «Σπίτι της Ευρώπης» στη Λευκωσία, τη διαχείριση των νέων Προγραμμάτων Erasmus+ για τη νεολαία, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής δικτυακής Πύλης Eurodesk.

Καλωσορίζοντας τους δημοσιογράφους και προσκεκλημένους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Δρ Πέτρος Πασιαρδής, ανέφερε ότι, από την ίδρυσή του, το ΙΔΕΠ διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και παρέχει ευκαιρίες για κινητικότητες και συνεργασίες στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Αθλητισμού. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι με τη διαχείριση των νέων Προγραμμάτων, το Ίδρυμα θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων, τη στήριξή τους για υποβολή αίτησης και τη μετέπειτα διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.

Στην Διάσκεψη απηύθυνε επίσης χαιρετισμό ο κ. Θάνος Αθανασίου, Υπεύθυνος Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, Διευθυντής του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, παρουσίασε το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει μέσα από τη διά βίου μάθηση την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων τόσο στην Ευρώπη, όσο και εκτός. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Πρόγραμμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή, προώθηση καινοτομίας, ενδυνάμωση ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Πρόσθεσε ακόμη ότι η χρηματοδότηση που θα λάβει το ΙΔΕΠ για το 2024, ανέρχεται κοντά στα €24 εκ. ευρώ. Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος για το 2022 αναδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο τόσο στην Κύπρο, όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν από το εξωτερικό προς Κύπρο 12.652 κινητικότητες και από Κύπρο προς το εξωτερικό 5.722.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση όλων των δράσεων των Προγραμμάτων Erasmus+ (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμός) και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Παράλληλα, αποτελεί και την αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» στην Κύπρο.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται επιπρόσθετα το eTwinning, που είναι το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ σχολείων και συντονίζει τις εργασίες της.

Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Team of Experts).

 

sigmalive.com