Γαλάτσι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων για τη Γραμμή 4 του Μετρό

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο Γαλάτσι

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 15 Μαρτίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 σε δρόμους του Δήμου Γαλατσίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ενδιάμεση φάση 1

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγ. Γλυκερίας ελάχιστου πλάτους 5,10 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη ελάχιστου πλάτους 6,80 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 60,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας/Λ. Βεϊκου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας/Λ. Βεϊκου έως την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη, Αγ. Γλυκερίας και Λ. Βεϊκου και στο τμήμα αυτών που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη , Αγ. Γλυκερίας και Λ. Βεϊκου και στο τμήμα αυτών που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ενδιάμεση φάση 2

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου ελάχιστου πλάτους 8,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ήρας έως την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου ελάχιστου πλάτους 5,55 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη έως την συμβολή της με την οδό Ήρας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας/Λ. Βεϊκου έως την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου με κατάληψη της αριστερής και δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη ελάχιστου πλάτους 7,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας/Λ. Βεϊκου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Γαλατσίου ελάχιστου πλάτους 7,75 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή με την οδό Λυσίου έως την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας/Λ. Βεϊκου , με κατάληψη της δεξιάς πλευρά του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγ. Γλυκερίας ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 15,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιπποκράτους.

Απαγόρευση της αριστερής στροφής των οχημάτων που κινούνται από την οδό Πρωτοπαπαδάκη προς την οδό Αγ. Γλυκερίας.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη, Αγ. Γλυκερίας και Λ. Βεϊκου και στο τμήμα αυτών που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη , Αγ. Γλυκερίας και Λ. Βεϊκου και στο τμήμα αυτών που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

 

newsbomb.gr