Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν αναδρομικά επιστρεπτέα προκαταβολή

Χιλιάδες αιτήσεις επιχειρήσεων για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν απορριφθεί από την ΑΑΔΕ, επιστρέφουν στη φορολογική διοίκηση για επανέλεγχο.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται την ενίσχυση, αυτή θα καταβληθεί άμεσα από το υπουργείο Οικονομικών.

Για την αξιολόγηση του αιτήματος τα οικονομικά δεδομένα υπολογίζονται εκ νέου, εφ΄ όσον τηρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης επαρκώς αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο. Κάθε γενικόλογη αναφορά θα απορρίπτεται ως αόριστη.

β) Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο “MyBusinessSupport” έχει καταχωρηθεί το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται. Τα στοιχεία για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση να συμπληρωθούν εκ των υστέρων, γίνονται αποδεκτά ανεξαρτήτως του εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα έως 31.3.2021.

γ) Έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019, 2020 έως 31.3.2022 και το φορολογικό έτος 2021 έως 31.12.2023, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.

δ) Κατά την καταχώριση των οικονομικών δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για την επανεξέταση θα πρέπει οι αιτούσες επιχειρήσεις να έχουν πραγματοποιήσει αριθμητικά σφάλματα

Σ’ αυτό το θέμα, τίθενται λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν πιθανότατα σε απόρριψη τις περισσότερες αιτήσεις.

 

sofokleousin.gr