Άγιος Τρόφιμος – Απόστολος εκ των Ο’ (εβδομήκοντα)

Απόστολος εκ των Ο’ (εβδομήκοντα), η μνήμη του οποίου τιμάται στις 14 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τρόφιμος.

Ο Τρόφιμος καταγόταν από την Έφεσσο (Πράξεις α’ 39) και έδρασε ως συνεργάτης και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον μνημονεύει στη Β’ προς Τιμόθεον επιστολή του (δ’, 20).Υπέστη μαζί με τον Παύλο βασανιστήρια και διωγμούς, και μαρτύρησε επί Νέρωνος (37-68) μετά τον θάνατο του Παύλου.

Απολυτίκιο

Χορείαν την τρίπλοκον, των Αποστόλων Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως ποταμούς λογικούς, της θείας χρηστότητας, Πούδην συν Αριστάρχω, και Τροφίμω τω θείω λόγοις θεογνωσίας, καταρδεύσαντας κόσμον. Αυτῶν Χριστέ μεσιτείαις πάντας οικτείρησον.

sansimera.gr