Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν Αστυνομία και Επ. Προστασίας Ανταγωνισμού

Σε συνάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας Στέλιου Παπαθεοδώρου με την Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) Εύα Παντζιαρή, την Διευθύντρια της Υπηρεσίας Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου και μελών της Επιτροπής, την Πέμπτη, υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και της ΕΠΑ.

Η παροχή συνδρομής από την Αστυνομία εάν και όταν χρειαστεί, για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των εκ του νόμου εξουσιών και καθηκόντων της ΕΠΑ, καθώς και η εκπαίδευση λειτουργών της ΕΠΑ και μελών της Αστυνομίας από την ΕΠΑ, σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο, είναι μερικές από τις πρόνοιες του σχετικού μνημονίου, αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο Οργανισμών.

 

sigmalive.com