Eurobank: Στο 55,3% το ποσοστό στην Ελληνική Τράπεζα, υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, αγόρασε συνολικό ποσοστό 26,1% στην Ελληνική Τράπεζα έναντι συνολικού τιμήματος 275,7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ήτοι τιμήματος 2,56 ευρώ ανά μετοχή, ως ακολούθως:

71.428.572 μετοχές (17,30%) από την Poppy S.à.r.l. έναντι συνολικού τιμήματος 182,9 εκατ. ευρώ περίπου
6.555.717 μετοχές (1,59%) από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC έναντι συνολικού τιμήματος 16,8 εκατ. ευρώ περίπου
28.023.767 μετοχές (6,79%) από την Wargaming Group Limited έναντι συνολικού τιμήματος 71,7 εκατ. ευρώ περίπου
857.142 μετοχές (0,21%) από το Ταμείο Προνοίας για τους Εκτελεστικούς Διευθυντές της Wargaming Group Limited έναντι συνολικού τιμήματος 2,2 εκατ. ευρώ περίπου, και
829.103 μετοχές (0,20%) από το Ταμείο Προνοίας για το Ανώτερο Διοικητικό Προσωπικό της Wargaming Group Limited έναντι συνολικού τιμήματος 2,1 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση πριν από τη συναλλαγή, η Eurobank κατείχε άμεσα 120.559.360 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 29,20% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Μετά τη Συναλλαγή, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 6(2) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν.41(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε, η Eurobank («Προτείνουσα») ανακοινώνει την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης («Δημόσια Πρόταση») προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας.

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι 2,56 ευρώ/μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία. Η Προτείνουσα, μετά τη Συναλλαγή, κατέχει άμεσα 228,253,661 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,3% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Δεν κατέχονται μετοχές από πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα και δεν υπάρχουν έμμεσες συμμετοχές σχετιζόμενες με την Προτείνουσα. Καθώς η Προτείνουσα κατέχει πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε αιρέσεις.

Η Προτείνουσα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο για την καταβολή του προτεινόμενου ανταλλάγματος στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία θα υποβληθεί μετά την παρούσα ανακοίνωση, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

 

newsbeast.gr