Τραπεζικά δάνεια: Πόσο μειώνονται οι δόσεις – Οι κερδισμένοι δανειολήπτες

Οι μειώσεις των επιτοκίων δεν θα επηρεάσουν οριζόντια όλα τα υφιστάμενα και νέα δάνεια

Μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής των δανείων τους αναμένεται να δουν πολλοί δανειολήπτες μετά την απόφαση της ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%, όπως αναφέρουν Τα Νέα.

Οι μειώσεις των επιτοκίων δεν θα επηρεάσουν οριζόντια όλα τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, καθώς η διαφορά στη μηνιαία δόση αποπληρωμής θα επηρεαστεί από μια σειρά παράγοντες, όπως είναι η διάρκεια και η ωρίμαση του δανείου αλλά και το ύψος του τελικού επιτοκίου. Έτσι, όπως αναφέρουν Τα Νέα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του δανείου τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επίπτωση της μείωσης του επιτοκίου βάσης.

Επιπλέον, τα νέα δάνεια και αυτά που βρίσκονται στα πρώτα χρόνια αποπληρωμής τους θα δουν μεγαλύτερες αλλαγές ενώ αυτά που βρίσκονται κοντά στη λήξη τους θα επηρεαστούν ελάχιστα. Τέλος, οι δανειολήπτες που έχουν δανειστεί με μεγαλύτερο επιτόκιο θα δουν και μεγαλύτερη μείωση στη μηνιαία δόση τους.

Για παράδειγμα οι δανειολήπτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο πριν από την 1η/1/2023 δεν πρόκειται να δουν άμεση μείωση στη μηνιαία τους δόση, παρά μόνο όταν το Euribor πέσει περισσότερο από μία μονάδα.

 

newsbomb.gr