Ο Φιλόθεος επέστρεψε στον Άγιο Δημήτριο την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου

Είχε διασωθεί από την πυρκαγιά του 1917 από την οικογένεια Καλτσά Την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου…