Άγιος Φιλούμενος – Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησία, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 29 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν…