Απρόβλεπτες και επικίνδυνες: Είναι οι αμμοθύελλες η επόμενη μεγάλη περιβαλλοντική πρόκληση;

Πυκνά σύννεφα σκόνης «καταπίνουν» ολόκληρες πόλεις παραλύοντας τις αερομεταφορές και προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα «Οι σεληνιακές σιωπές,…