Περιβάλλον: Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκότωσε πάνω από 500.000 ανθρώπους το 2021 στην Ε.Ε.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο τοξικός αέρας ευθύνεται για πάνω από από 500.000 θανάτους στις χώρες…