Η ελληνική ιστορία μέσα από τα κέρινα ομοιώματα του Παύλου Βρέλλη

Το 1975 η Ελλάδα απέκτησε το πρώτο μικρό μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Ιδρυτής του ο Παύλος Βρέλλης…