Πάνω από 1.400 άτομα παραπέμπονται για μαύρο χρήμα από την ΑΑΔΕ

Θα συσχετιστούν τα εισοδήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός εκτός Ελλάδας, με τα εισοδήματα…