Η Μάχη του Αούστερλιτς, γνωστή και ως Μάχη των Τριών Αυτοκρατόρων

Γνωστή και ως Μάχη των Τριών Αυτοκρατόρων, καθώς αντιμέτωποι τέθηκαν από τη μία πλευρά οι δυνάμεις…