Πληρωμή 22.000 ευρώ για το πρώτο «πράσινο» ταξί

Ειδικότερα, το πρώτο «πράσινο» ταξί που επιδοτήθηκε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανήκει σε επαγγελματία οδηγό στην…