Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Σιδηροπενία

Λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου, σε μία συμβολική σύνδεση με τον ατομικό αριθμό 26…