Εμμανουήλ Ξάνθος – Εμπνευστής κι ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας

Ο εκ Πάτμου ορμώμενος Εμμανουήλ Ξάνθος υπήρξε ηγετική μορφή της Φιλικής Εταιρείας, από τα ιδρυτικά και…