Κίνητρα για επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία και καινοτομία

Καταρτίζεται σχέδιο για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων hitech Ενώ η προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων παραμένει βασική…