Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το ασφαλιστικό έτος 2024

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία…