Προβληματική η αγορά των mobile games – Αποτυγχάνει το 83% των κυκλοφοριών

Έρευνα αναλύει με στοιχεία και αριθμούς την κατάσταση που επικρατεί Την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά…